Categoria: Tendències

Oportunitats esdevingudes dels canvis de valors en el sector tèxtil

Tots els estudis analitzats ressalten un aspecte concret. La necessitat de crear plataformes de coneixement, networking professional i col·laboració empresarial de referència que afavoreixin la creació de sinèrgies entre els professionals de diferents sectors i mercats internacionals.

Oportunitats

Innovació Low Cost
Arriba una nova tendència i veurem que es posarà de moda en els propers mesos, la innovació low cost. Cada vegada hi ha més laboratoris d’idees i desenvolupament que creen grans projectes nous sense molta burocràcia ni grans pressupostos.

Innovació low cost

La col·laboració entre empreses com a via de sortida de la crisi
Aquest impuls cap a la col·laboració entre professionals, hauria de difondre oportunitats de negoci i fomentar el debat i reflexió conjunts sobre els reptes, tendències i estratègies de futur de les empreses del sector, identificant pautes i guies d’actuació per competir en l’entorn internacional.

Col·laboració entre empreses

La marca local (neo-utilització del concepte “made in”)
El punt de vista del desenvolupament local agafa com a unitat d’actuació el territori i no l’empresa o el sector de forma aïllada.

Marca local

Màrqueting sostenible
En el context de l’empresa, desenvolupament sostenible implica un punt de vista basat en el triple compte de resultats, de manera que els beneficis de l’empresa no es mesurin només tenint en compte la seva rendibilitat financera, sinó també la reponsabilitat social i mediambiental.

Màrqueting sostenible

Pensament creatiu com a clau de futur
El futur és del pensament creatiu. La pre i post revolució industrial s’ha fet en base al pensament analític i racional. El futur es fonamentarà en el pensament creatiu, intuïtiu, en l’emotivitat, les sensacions, els valors i l’espiritualitat.

Pensament creatiu

 

 

Moda 2.0

Però, què és el web 2.0? El Web 2.0 és una nova filosofia de fer les coses. Per això, no és estrany que en l’àmbit tecnològic els estàndards sobre els que es recolzen les aplicacions i els serveis Web 2.0 existissin des de molt abans de que creés el concepte.

Moda 2.0

Canvis necessaris cap a un “Nou Màrqueting 2.0”
Formem part d’un mercat i els mercats són converses, espais connectats en els quals els clients ja no són éssers inexpressius i inerts, sense voluntat… sinó que es transformen en elements socials que consumeixen continguts en mitjans socials i que generen nous continguts. Els consumidors esdevenen prosumidors (productor + consumidor).

Nou màrqueting 2.0

M-Commerce: compres amb el mòbil
El m-Commerce (mobile commerce, per les seves sigles en anglès) és la compra i venda de productes serveis a través de dispositius connectats sense fil com telèfons mòbils i assistents digitals personals (PDA’s).
Aquesta nova generació de comerç electrònic permet a l’usuari accedir a Internet sense necessitat d’un lloc per connectar-se.

M-commerce

Models de negoci per al Web 2.0
Fer diners a través d’Internet sona, en el millor dels casos, com un spam. En aquest cas, parlem d’una altra cosa. El nostre objectiu, i esperem que el de la majoria dels emprenedors web, és promoure un servei valuós (o divertit) als usuaris. Un servei valuós és aquell que resol un problema existent, generant un benefici. En altres paraules: el benefici és el valor del nostre servei.

Models de negoci

Noves oportunitats en l’empresa
Des del punt de vista empresarial, el Web 2.0 té importants repercussions en els models de màrqueting i publicitat i aporta nombroses oportunitats de negoci. El fet que requereixi una baixa inversió inicial, un curt termini de creació d’una empresa i poca estructura organitzativa, permet que noves companyies puguin competir ràpidament amb societats tradicionals ja establertes en el mercat.

Noves oportunitats

Estratègies del nou teixit empresarial

L’important reconversió del sector en els últims anys ha incidit més intensament sobre les empreses mitjanes i grans, de més de 50 treballadors/es, de manera que el 2009 només representaven el 3,5% del nombre total d’empreses, percentatge inferior al 5% corresponent al 2000.


Estratègies de distribució

Al voltant de la distribució gira un univers de valors que trascendeix la venda del producte en si per a “generar visibilitat i reputació en el mercat”. A l’excés de l’oferta i la conjuntura econòmica recents, la indústria de la moda hi afegeix altres factors clau que influeixen en la decisió de compra i el grau de satisfacció del client sobre el producte i la marca: l’ambient de la botiga o l’atenció del seu personal. Si es frena el motor de la cadena de valor de la moda, que és el consum, la moda se’n ressent.

La botiga és la millor manera de crear marca:

  • Una màquina de vendre
  • El millor per fer sentir la marca
  • Un aspirador de dades (qualitatives i quantitatives)
  • Mitjà de comunicació des del públic
  • Mitjà de comunicació cap al públic
  • Un lloc per experimentar alguna cosa positiva
  • Un lloc per aprendre-hi
  • Un lloc per la trobada
  • Una “màquina d’imaginar”

Font: Sr. Amancio Ortega, president d’Inditex

Estratègies de producció
L’organització de la producció en les empreses del sector ha patit un important canvi en els últims anys. En primer lloc, cal definir una sèrie de conceptes que sovint s’utilitzen com sinònims o semblants, si bé el seu contingut real presenta importants diferències.

 

L’impuls de l’e-commerce
La venda al detall per Internet és un dels mercats que està creixent més ràpid a Europa. Valorat en 121 mil milions d’euros el 2008, va créixer un 42% fins a arribar als 172 mil milions d’euros l’any 2009. El rendiment de les vendes de comerç electrònic continuava sent molt fort durant l’any 2010, augmentant en un 19,4% i representant el 5,9% del total de vendes al detall d’Europa.

Present i Futur del sector Tèxtil – Moda

La indústria, des de ja fa uns anys, està patint un ràpid procés que està transformant a fons la seva estructura productiva i organitzativa. Com a conseqüència d’això, s’estan donant canvis importants en el model industrial que caracteritzava les indústries desenvolupades en els últims vint-i-cinc anys.

Present i futur

La deslocalització
La deslocalització internacional d’empreses, entesa senzillament com un procés de trasllat dels centres de producció de determinades firmes d’uns països a uns altres ha tingut una major incidència amb el canvi de segle afectant d’una manera important als països desenvolupats.

La deslocalització

La hiper-valoració del concepte ‘marca’
Espanya té terreny per créixer en el desenvolupament de projectes empresarials vinculats a la revisió del concepte marca, per convertir aquestes idees empresarials en referències mundials. Per què? En què es diferencien de la resta aquestes grans marques? Què es necessita per arribar a ser una marca cèlebre?

Hiper-valoració de marca

La recerca de mercats internacionals
L’augment d’empreses exportadores i que inverteixen a l’exterior és un bon indicador del procés d’internacionalització que ha experimentat Espanya durant l’última dècada. Aquest procés s’ha produït en un context de creixent globalització i amb això ha augmentat la competència existent.

Recerca de mercats internacionals

La innovació com valor afegit: Processos d’R+D+i

El canvi radical que s’ha produït en el sistema econòmic mundial en les últimes dècades, ha trastornat la percepció, tant teòrica com pràctica, de la realitat econòmica i social. Fenomens com el desenvolupament explosiu de la informàtica, l’acceleració tecnològica, la rapidesa i abaratiment de les comunicacions, la liberalització dels mercats de mercaderies i factors de producció, les migracions, etc., han fet que el concepte d’estabilitat que es considerava la referència central de la política econòmica, hagi patit un canvi pels conceptes de canvi continu i sostenibilitat com a perspectives inspiradores.

Innovació

 

Algunes aplicacions de la innovació tecnològica en el sector moda

La indústria tèxtil ha iniciat un procés de canvis que obeeixen principalment a noves exigències del consumidor i als avenços en altres camps científics i tecnològics. Els avenços en camps com la microelectrònica, la biologia i la nanotecnologia estan influint en la incorporació de nous processos i materials.
Aquests factors estan canviant la comunicació amb el client, la comercialització i logística, així com la pròpia organització de les empreses.

Algunes aplicacions

 

Implantació i ús d’aplicacions específiques del sector

Les aplicacions informàtiques de caràcter específic amb major implantació en el sector continuen essent les de producció i fabricació, encara que l’any 2010 han experimentat un lleuger retrocés, utilitzades pel 41,9% de les empreses. La implantació i utilització d’aplicacions de disseny es manté en els mateixos nivells que l’any 2009, mentre que les eines que augmenten la seva presència són les de gestió de prototipus i catàlegs, utilitzades per una de cada quatre empreses.

Implantació

 

Innovació, productivitat i competitivitat

El World Economic Forum en el seu “Informe de Competitivitat Global 209-2010” considera la innovació com un dels factors bàsics de la competitivitat, juntament amb l’estabilitat macroeconòmica, el marc institucional, les infraestructures, l’eficiència del mercat laboral, l’educació, el desenvolupament tecnològic, la mida del mercat, la sofisticació de l’empresa o del mercat financer. La innovació necessita un entorn favorable, tasca en la qual cal que s’impliquin tant el sector públic com el privat.

Innovacio, productivitat i competivitat

 

Solucions tecnològiques rellevants

El Sector Tèxtil i Confecció ha sabut aprofitar els avantatges que proporciona l’ús de las TIC en els diversos processos de negoci que conformen la cadena de valor. Una prova d’això és l’elevat grau de tecnificació assolit per les seves empreses.

Solucions tecnològiques

Sectors Emergents: La Logística

La logística està adquirint cada vegada més importància en l’estratègia de les companyies, esdevenint un factor determinant per a la seva millora competitiva en un mercat que contínuament està canviant. Aplicar millors mètodes en el camp de la logística implica obtenir avantatges competitius respecte la resta de les companyies, no només des del punt de vista de la millora de l’eficiència en la gestió, sinó també per l’increment del valor afegit del producte o servei final.