El projecte LIFE-FLAREX va atreure a empreses i organitzacions de 8 països europeus al taller sobre retardants de flama alternatius

LIFE-FLAREX és un projecte cofinançat pel programa LIFE + que té com a objectiu reduir l’impacte sobre el medi ambient, salut i seguretat dels actuals retardants de flama que s’utilitzen en el sector tèxtil, i les seves futures alternatives, analitzant el seu impacte mediambiental i les seves funcionalitats amb la finalitat de promoure la substitució entre els fabricants identificant quines són les millors tecnologies disponibles, tant a nivell de prestacions com de sostenibilitat.

El Projecte LIFE-FLAREX va coorganitzar a Brussel·les un “Stakeholder ‘s workshop” el 16 de gener de 2018, juntament amb la patronal tèxtil europea EURATEX i l’Agència Europea de Productes Químics (ECHA).

L’esdeveniment va atraure un total de 32 persones de diferents organitzacions d’interès per al projecte (productors químics, empreses tèxtils, associacions industrials i altres grups d’interès) provinents de 8 països europeus (Bèlgica, França, Holanda, Suècia, Regne Unit, Alemanya, Espanya i Finlàndia).

Durant la jornada hi va haver debats molt constructius sobre la selecció de productes retardants de flama i la selecció de teixits realitzada pel projecte LIFE-FLAREX emmarcada dins d’una acció preparatòria del projecte. Aquest va despertar un gran interès de col·laboració per part de diverses empreses, així mateix es van destacar diferents enfocaments i reptes en la substitució de productes químics en el sector tèxtil.

L’objectiu del taller era debatre, entre experts de diferents competències, el progrés i les alternatives per implementar les polítiques de substitució de productes químics en la indústria tèxtil, especialment sobre l’ús de retardants de la flama per a teixits de llar i espais públics.

Durant el debat, diversos productors de retardants de flama van esmentar que tenen solucions alternatives disponibles o prop del mercat amb propietats igualant la tecnologia convencional. Aquestes solucions, però, són més costoses a causa de la manca de demanda segons els productors i la seva aplicabilitat en el sector tèxtil encara necessita validar. A més del cost, les empreses tèxtils participants van apuntar que les alternatives tenen requeriments específics com la composició dels teixits i per tant l’aplicabilitat de productes alternatius s’ha de fer de forma individualitzada basada en aplicacions específiques.

Durant el debat es va parlar de la manca d’homogeneïtat en les legislacions i regulacions de seguretat contra incendis i en els procediments de contractació pública dins de la Unió Europea, fins i tot amb diferències a nivell regional incrementant els costos per a les PIMES i limitant els beneficis del mercat únic. Diversos participants van destacar la necessitat d’aquesta homogeneïtzació de requeriments, en particular en les contractacions públiques, incloent criteris de sostenibilitat en els procediments de licitació pública per afavorir el canvi cap a retardants de flama més sostenibles i incrementar la competitivitat de les PIMES europees del sector tèxtil.

Un tema recurrent de la sessió va ser la manca de demanda en el mercat de retardants de flama alternatius, inferint que els consumidors (individus i organitzacions com a entitats públiques) no solen ser conscients de les especificacions de seguretat i l’impacte mediambiental dels retardants de flama usats en els productes tèxtils. Si els consumidors estiguessin ben informats pot ser que canviessin alguns d’aquests hàbits de consum. Actualment, el canvi a productes més segurs està moltes vegades impulsat per canvis legislatius que limiten l’ús de certes substàncies perilloses. En els casos on no hi ha legislacions restrictives ni alternatives viables econòmicament no es generen impulsos que afavoreixin els canvis a alternatives més sostenibles i segures.

L’equip de LIFE-FLAREX ha publicat un informe detallat dels diferents punts de debat i la participació, que està disponible a la pàgina web del projecte.

Els propers passos del projecte LIFE-FLAREX són estudiar i analitzar la viabilitat de diversos retardants de flama alternatius comparats amb els productes convencionals, primer a escala de laboratori i més endavant a nivell industrial. Aquestes demostracions inclouran un estudi detallat de les propietats a nivell tècnic, mediambiental, riscos d’exposició i toxicològiques. En paral·lel, s’organitzaran diferents tallers a nivell regional a Itàlia, República Txeca i Espanya per donar a conèixer i informar sobre els diferents avenços del projecte. En fases més avançades del projecte es realitzarà una altra jornada a nivell europeu per presentar els resultats més significatius als principals actors internacionals.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *