Recursos

Universitats i Centres de Formació

Associacions del sector tèxtil a l'estat espanyol

Altres associacions generals amb informació del sector tèxtil

Altres associacions d'àmbit territorial o sectorial

Publicacions especialitzades

Associacions del sector tèxtil europeu

Associacions del sector tèxtil internacional

  • ITMF – Federación Internacional de Fabricantes de la Industria Textil
    http://www.itmf.org/ Enllaç extern
  • IWTO – Organización Mundial de la Industria y el Comercio del Algodón Textil
    http://www.iwto.org/ Enllaç extern
  • CIRFS – Comité Internacional del Rayón y Fibras Sintéticas
    http://www.cirfs.org/ Enllaç extern

Altres recursos