Espai tendències

Present i Futur del sector Tèxtil – Moda

La indústria, des de ja fa uns anys, està patint un ràpid procés que està transformant a fons la seva estructura productiva i organitzativa. Com a conseqüència d’això, s’estan donant canvis importants en el model industrial que caracteritzava les indústries desenvolupades en els últims vint-i-cinc anys.

Present i futur

La deslocalització
La deslocalització internacional d’empreses, entesa senzillament com un procés de trasllat dels centres de producció de determinades firmes d’uns països a uns altres ha tingut una major incidència amb el canvi de segle afectant d’una manera important als països desenvolupats.

La deslocalització

La hiper-valoració del concepte ‘marca’
Espanya té terreny per créixer en el desenvolupament de projectes empresarials vinculats a la revisió del concepte marca, per convertir aquestes idees empresarials en referències mundials. Per què? En què es diferencien de la resta aquestes grans marques? Què es necessita per arribar a ser una marca cèlebre?

Hiper-valoració de marca

La recerca de mercats internacionals
L’augment d’empreses exportadores i que inverteixen a l’exterior és un bon indicador del procés d’internacionalització que ha experimentat Espanya durant l’última dècada. Aquest procés s’ha produït en un context de creixent globalització i amb això ha augmentat la competència existent.

Recerca de mercats internacionals

Sectors Emergents: La Logística

La logística està adquirint cada vegada més importància en l’estratègia de les companyies, esdevenint un factor determinant per a la seva millora competitiva en un mercat que contínuament està canviant. Aplicar millors mètodes en el camp de la logística implica obtenir avantatges competitius respecte la resta de les companyies, no només des del punt de vista de la millora de l’eficiència en la gestió, sinó també per l’increment del valor afegit del producte o servei final.

Principals àmbits d’activitat

El sector tèxtil i de la confecció engloba una sèrie d’activitats industrials que són la fabricació de fibres químiques, el tèxtil de capçalera (filats, teixits i acabats), altres manufactures tèxtils (catifes, no teixits, etc.), la fabricació de roba de vestir i, finalment, la producció de tèxtils per a la llar. Les fases productives superiors de la cadena tèxtil són fonamentalment intensives en capital, mentre que la confecció es caracteritza per una major intensitat en la utilització del factor treball.

Principals àmbits d’activitat

Sociologia del consum: Un model empresarial centrat en el consumidor

El consumidor segueix sent l’element més important de la cadena productiva-empresarial del sector de la moda (així com de la resta de sectors empresarials). La seva posició domina tots els ambients del teixit empresarial, des de la demanda de matèries primeres, fins al desenvolupament de serveis orientats a la seva satisfacció.

El Consum-centrisme: Un model empresarial centrat en el consumidor. Nous consumidors o noves formes de consumir? Canvis en l’ús i el consum de la moda per la crisi.

Sociologia del consum: Un model empresarial centrat en el consumidor