La Generalitat destina 7 milions d’euros a les subvencions de Comerç, Artesania i Moda per al 2018

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, ha obert la convocatòria per a les subvencions per al 2018. El termini per acollir-se s’obre el proper 9 de juliol i finalitzarà el 14 d’agost
 
Amb aquest programa de subvencions, la Generalitat a través del CCAM, volestar al costat del sector, en tota la seva diversitat de formats i tipologia d’empreses, per ajudar a la seva modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient
 
La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha presentat aquesta setmana al sector el pla d’ajuts del CCAM per al 2018, que inclou 8 línies de subvenció diferents orientades al foment d’accions col·lectives d’entitats i associacions, la transformació digital del comerç, la implantació de nous comerços en locals buits i millora comercial, la internacionalització de la moda, i la promoció i comercialització i la millora de la gestió de l’empresa artesana
La Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, destina enguany 7 milions d’euros al pla de subvencions per al comerç, l’artesania i la moda. El proper dilluns, 9 de juliol s’obre el termini per presentar sol·licituds, que finalitzarà el 14 d’agost.
La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha presentat aquesta setmana al sector el pla d’ajuts del CCAM per al 2018, que inclou 8 línies de subvenció diferents orientades al foment en les accions col·lectives d’entitats i associacions, la transformació digital del comerç, la implantació de nous comerços en locals buits i millora comercial, la internacionalització de la moda, i la promoció, comercialització i la millora de la gestió de l’empresa artesana. Paral·lelament, al llarg de la setmana s’han fet presentacions arreu del territori —a Manresa, el 3 de juliol; Tarragona, el 4 de juliol; i Lleida, ahir 5 de juliol— que finalitzen avui a Girona.
Un dels objectius del programa de subvencions 2018 és impulsar projectes col·lectius, ja sigui a través de l’associacionisme, l’agrupació d’empreses o de la representativitat sectorial, donant suport a aquells agents que lideren projectes encaminats a fer de Catalunya un país ric en comerç de proximitat i comerç d’alta concentració, mantenint l’equilibri entre formats i creant sinergies amb agents d’altres àmbits vinculats, com el turisme, la gastronomia, la cultura o la tradició.
Així mateix, el programa de subvencions per enguany també vol afavorir el camí de les empreses comercials, de moda i artesania cap a la transformació digital, com a estratègia necessària per adaptar-se a uns hàbits de vida cada dia més marcats per la tecnologia mòbil i la realitat omnicanal.
D’altra banda, aquests incentius pretenen millorar la visibilitat de les empreses de cada branca d’activitat: en l’àmbit de la moda, fomentant la internacionalització dels dissenyadors mitjançant la presència en showrooms i fires internacionals. Pel que fa a l’artesania, els ajuts volen incidir especialment en la promoció i comercialització de l’empresa artesana, i com a novetat, en la millora de la gestió empresarial i en la promoció de les fires i fires/mercat d’artesania.
El pla d’incentius inclou 8 programes per a entitats del comerç, serveis, artesania i moda:
Programa 1: per a la competitivitat de l’empresa a través de les entitats
L’objectiu és impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant projectes de dinamització comercial en les zones urbanes, potenciant el comerç de proximitat i els mercats municipals sedentaris i no sedentaris. El programa també vol potenciar els projectes d’entitats que promocionin la transformació digital del comerç, potenciïn l’enfortiment de les empreses, desenvolupin el talent i fomentin la internacionalització. Els beneficiaris són entitats representatives del sector del comerç, el serveis, l’artesania i la moda entre les quals entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, i empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
Dins d’aquesta línia, se subvencionen projectes de transformació digital (creació de sites, xarxes socials, APPs, digitalització de la publicitat…); i projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial amb accions de difusió i comunicació (material promocional, imatge corporativa, senyalització, newletters…), promoció del comerç (actuacions d’animació al carrer, campanyes específiques,…), fidelització de clients (vals descompte, tiquets d’aparcament, repartiment a domicili, consigna…), millora del mix comercial (utilització d’aparadors en locals buits…), o assistència a fires per promoció de l’entitat.
També se subvencionen projectes de desenvolupament del talent (organització de fires, tallers, formació, jornades, Tour Retails o premis tant sectorials com territorials), i de foment de la internacionalització (amb assessorament extern, jornades de formació internacional, etc.).
La inversió mínima a subvencionar és de 3.000€. La línia d’ajut arriba fins al 50% del cost, amb un màxim de 23.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€. En el cas de les associacions de mercats i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s’estableix en 8.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€.
 
Programa 2: per la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional
 
L’objectiu d’aquesta línia d’incentius –adreçada a empreses de comerç, i de serveis— és promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes. Les despeses subvencionables són la contractació de l’espai i de l’estand; el lloguer de mobiliari i assegurances; les despeses de muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè); els serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d’hostesses com a personal extern; el transport de mercaderies (per compte aliè); i la retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició.
 
La inversió mínima subvencionable global és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500€. El programa subvenciona fins el 50% de les despeses amb un màxim de 3.000€ en el cas de fires nacionals i estatals, i de 5.000€ en el cas de fires d’àmbit internacional. En qualsevol cas, la quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.
 
Programa 3: per a la transformació digital
L’objectiu d’aquesta línia —adreçada a empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat municipal— és fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes d’adaptació a nous models de negoci que potenciïn la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra.
Aquest programa subvenciona projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits: presència a internet, xarxes socials, comerç electrònic, màrqueting digital, o digitalització de l’establiment a peu de carrer (dotar l’establiment físic de tecnologies digitals per obtenir avantatge competitiu). Entre les despeses subvencionables hi ha la creació, disseny i posicionament de web; servei extern de community management; enllaços patrocinats o SEM; monitorització i reputació online; posicionament web o SEO; email marketing; cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió dels continguts que reculli dades dels clients; creació d’APPs; projectes de CRM i fidelització; interactivitat i connectivitat a la botiga, entre d’altres.
La inversió mínima subvencionable és de 1.000€. El programa subvenciona fins el 50% de la inversió, amb un màxim de 500€ per als projectes de millora de la presència a internet; de 3.000€ en les accions de millora de xarxes socials, comerç electrònic i màrqueting digital; i de 6.000€ pels projectes de millora de la digitalització de l’establiment a peu de carrer. En qualsevol cas, el màxim de la subvenció és de 6.000€.
 
Programa 4: per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments
L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts –adreçada a empreses de comerç i serveis, i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris— és dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana, o al casc històric i els seus eixamples per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial.
 
Aquesta línia s’orienta a dos tipus d’accions: d’una banda, la recuperació de locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals, ús d’aparadors de locals tancats, continuïtat de l’empresa comercial, i ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local), i d’una altra, a reforma d’establiments (en parades de mercats municipals sedentaris, adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris i reforma de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys).
Dins l’àmbit de recuperació de locals buits, són subvencionables les despeses de compra, lloguer o tràmits de la concessió administrativa i  les despeses d’obertura de l’establiment. Dins l’àmbit de reforma d’establiments, són despeses subvencionables les d’obra menor i les d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga. En aquesta línia la inversió mínima subvencionable és de 2.000€,  i l’ajut arriba fins el 50% del cost, amb un màxim de 5.000€.
 
Programa 5: per a la internacionalització de la moda
Els objectius són estimular i promoure la participació dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda o en fires internacionals; i augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la diversificació de mercats. Es poden acollir les empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals.
El programa subvenciona la participació com a expositors, en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l’estat. Les despeses que se subvencionen són el transport i assegurança de la col·lecció o dels productes a exposar; la contractació de l’espai on es faci el showroom o l’exposició;  la producció de l’aquest espai, i la promoció de la seva participació. La inversió mínima subvencionable total és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500€. Per a les petites i mitjanes empreses de moda, l’ajut cobreix fins el 20% de la despesa per a la participació en fires i showrooms a la UE, i del 50% si són fora de la UE. En el cas de les microempreses i els autònoms l’ajut arriba fins al 50% del cost. En qualsevol cas, la màxima quantitat de l’ajut serà de 5.000€.
Programa 6: per a la promoció i comercialització dels productes artesans
L’objectiu és promoure la comercialització de l’artesania i fomentar la competitivitat i la qualitat d’empreses artesanes mitjançant diferents vies de comercialització i difusió. Es poden acollir empreses que desenvolupin una activitat artesanal inclosa al Repertori de Famílies d’Oficis Artesans de la Generalitat (annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal). Queda exclosa l’artesania alimentària.
Aquest programa subvenciona la participació en fires, fires-mercats i/o mercats d’àmbit nacional, estatal i internacional, mitjançant un estand; i la realització exposicions, participació en concursos, aparicions en guies de turisme, comerç, etc… ja siguin físiques o online, i accions similars destinades a millorar i diversificar la comercialització. Les despeses subvencionables són la contractació de l’espai i de l’estand; el lloguer de mobiliari i assegurances; el muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè); serveis de vigilància, seguretat i neteja, i contractació de personal extern a l’estand; transport de mercaderies (per compte aliè); retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació; inserció en guies; i participació en concursos exposicions, entre d’altres.
La inversió mínima subvencionable total és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les actuacions ha de superar 500€. Aquesta línia d’ajut arriba fins al 50% del cost, amb un màxim de 5.000€ per la participació a fires, fires-mercats, mercats, exposicions individuals i concursos de caire internacional; de 3.000€ per la participació a fires exclusivament per a compradors professionals, exposicions individuals i concursos nacionals o estatals; i de 1.500€ per a la participació a fires-mercat i/o mercats d’àmbit nacional o estatal i aparició en guies de turisme, comerç, etc., físiques i online i altres actuacions destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes. La quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.
Programa 7. per a la millora de la gestió de l’empresa artesana
L’objectiu és dotar d’eines a les empreses artesanes que millorin la seva gestió i els processos de disseny i producció. Destinada a empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans de la Generalitat, s’orienta a la transformació digital, i a la millora del disseny de producte, d’equipaments productius i de la capacitació tècnica de les artesans.
La inversió mínima subvencionable total és de 1.000€. Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector amb acredutada experiència. Les despeses subvencionables són la creació i/o millora de la pàgina web i del comerç online, l’alta en plataformes online (Etsy, Amazon, etc.), alta i gestió dels perfils corporatius a xarxes socials i actuacions de màrqueting digital. També són subvencionables els estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, la compra de maquinària, equips i programari per a la millora de la producció i la gestió, i la participació en formació de millora de la capacitació tècnica. El programa subvenciona fins al 50% del cost, amb un màxim de 3.000€.
Programa 8. per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania
L’objectiu d’aquest programa és prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya, i té com a destinataris les administracions locals i els seus organismes públics, adscrits o vinculats. Aquesta línia s’orienta al foment d’iniciatives divulgatives de prestigi i d’aquells elements de difusió, promoció i publicitat de les activitats divulgatives que aportin valor afegit al concepte de la fira. Per acollir-se a l’ajut, les entitats sol·licitants han de ser els organitzadors de la fira o fira-mercat, que ha de tenir un caràcter artesà, ja sigui monogràfic o multisectorial, i que compti amb la participació d’expositors amb carnet artesà.
Les despeses subvencionables inclouen tot tipus accions divulgatives relacionades amb l’artesania, com conferències, exposicions, demostracions d’oficis, tallers infantils, concurs… i les depeses de difusió i publicitat d’aquestes accions. La línia subvenciona fins al 50% del cost de la despesa, amb un màxim de 10.000€.
 
 

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.