FITEX

FITEX és la marca de la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil , una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu fonamental impulsar el procés d’innovació de la indústria del gènere de punt. Des de la seva creació l’any 2000, FITEX ha esdevingut un centre de referència per les empreses que realitzen R+D+I lligada al sector tèxtil-moda-indumentària. La missió de FITEX és impulsar la innovació en sentit ampli: producte, procés, gestió, coneixement i estratègia comercial a les empreses tèxtils.